Retro - radio servis

 
Zpět na úvod
Ukázky oprav přístrojů
Otevírací doba - kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedení elektrické a mechanické části přístroje do původního stavu:

Dřívější radio a televizní opraváři, ale zejména různí meloucháři dokázali občas při opravě přijímačů vyrobit neuvěřitelné divočiny. Nedostatkové elektronky a jiné součástky se nahrazovaly jinými při současných mechanických úpravách, když se něco ulomilo nebo upadlo a nebylo to zrovna potřebné, tak už se to nevrátilo zpátky.

Při servisní opravě se po vyčištění vlastního šasi přístroje uvede zapojení obvodů do původního stavu, je-li třeba po předchozích zásazích. Vymění se všechny svitkové kondenzátory, které po letech provozu mají svod nebo nemají žádnou kapacitu, vyčistí se kontakty přepínačů, případně se doplní chybějící mechanické díly např. z vraků podobných přístrojů. Další testy a opravy již probíhají pod napětím a výsledkem je funkční přístroj, který se posléze namontuje zpět do skříně.

Proč se vlastně musí měnit kondenzátory? Na fotografii dole jsou vidět typy svitkových kondenzátorů, které se používaly ve spotřební elektronice Tesla a které v servisu automaticky nahrazujeme novými. Jsou vytvořeny dvěma dlouhými hliníkovými pásy, mezi něž je vložen izolační papír jako dielektrikum, to vše je stočeno do svitku a na obou bocích jsou připájeny přívody. Svitek je poté uložen do pouzdra, dříve skleněného, papírového nebo plastového s asfaltovými zátkami na obou koncích, později se svitek zapouzdřoval do hnědé pórovité hmoty - anilinové pryskyřice. Asfaltové zátky i hnědá hmota časem popraskají, do kondenzátoru vnikne vlhkost a způsobuje v místech spojení přívodů na hliníkovou fólii její oxidaci a zároveň i poškození izolačního papíru. Kondenzátor začne mít svod, tedy propouštět stejnosměrný proud a tím negativně ovlivňovat činnost obvodu, do kterého je zapojen, připadně se přívod k fólii zcela přeruší. Kondenzátory stejné nebo podobné konstrukce se používaly od 20. let 20. století po celém světě, takže jejich výměna je nutná jak u tuzemských, tak i zahraničních výrobků. Nově používané kondenzátory mají izolační vrstvy z plastických hmot, takže výše popsaným problémem už netrpí.