Retro - radio servis

 
Zpět na úvod
Ukázky oprav přístrojů
Otevírací doba - kontakt
GRALED.CZ - Gramovložky, přenosky, gramohroty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servis gramofonů:

Z gramofonů Tesla se přijímá do servisu kompletní výrobní řada, s výjimkou přístroje MC600Q, na který nejsou dostupné díly ani servisní dokumentace, protože jejich opravy zajišťoval a stále zajišťuje technik výrobce v Litovli.

Jako náhradu za magnetodynamické vložky Tesla VM montujeme současně dostupné a vyráběné vložky dle aktuální nabídky dodavatele.

Přehled gramofonů značky Tesla lze nalézt na stránce www.oldradio.cz. Tuzemské gramofony lze rozdělit na několik tříd podle konstrukce a vybavení:

1) Gramofony s pohonem talíře pomocí gumového třecího mezikola, vybavené převážně krystalovou vložkou. Jejich výhodou je nižší cena, nevýhodou hluk, přenášený od motoru do reprodukovaného zvuku a vyšší síla na hrot, která má vliv na rychlejší opotřebení desky. Sem patří všechny gramofony Supraphon a Tesla, vyráběné cca do roku 1975.

2) Gramofony s pohonem pomocí gumového řemínku, vybavené magnetodynamickou nebo krystalovou vložkou. Sem patří levnější modely HC15, HC16, HC30 a dražší HC42, HC43, NC410, NC440, NC450 a další. Splňují požadavky na kvalitní reprodukci a při použití magnetodynamické vložky šetří gramofonovou desku.

3) Gramofony s pohonem pomocí středového motoru, vybavené magnetodynamickou vložkou. Z tesláckých výrobků má tyto vlastnosti typ MC600Q.

Názvosloví gramofonu

Na obrázcích jsou popsány jednotlivé části gramofonu Tesla NC450, z nichž většina je stejná i u jiných přístrojů. Kliknutím se obrázek zvětší.

Gumová podložka talíře (Slipmat). Chrání gramofonovou desku před přímým kontaktem s talířem a současně tlumí hluk od motoru. U velmi starých gramofonů bývala ze semiše, dnes se používají i korkové nebo z jiných materiálů.

Talíř. Čím těžší, tím lepší, protože slouží jako setrvačník ke stabilizaci otáček. U levnějších gramofonů bývá plechový nebo plastový, u dražších z hliníku nebo zinkalové slitiny. U gramofonů s magnetodynamickou vložkou by měl být z nemagnetického materiálu, aby neovlivňoval její funkci.

Kladka motorku. Její průměr určuje rychhlost otáčení talíře s deskou. U gramofonů s třecím mezikolem má několik průměrů, které umožnují svislým posuvem mezikola měnit otáčky talíře (16-33-45-78 otáček). U řemínkových náhonů má dva průměry, mezi kterými se pomocí vidličky přesouvá řemínek a tím mění rychlost otáčení talíře 33-45 otáček. Při elektronickém přepínání a řízení otáček má jen jeden průměr.

Spodní talíř (subtalíř). Používá se jen u řemínkových náhonů, je poháněný přímo řemínkem od motoru. Je z plastu nebo zinkalové slitiny. Ložisko subtalíře je třeba občas namazat.

Přenoska. Tímto názvem se označuje celá sestava, sloužící ke snímání zvuku z gramofonové desky. Její součástí je:

Raménko přenosky. Kovová nebo plastová trubka, uložená v kloubu, který umožňuje její svislý i vodorovný pohyb. Je zakončená hlavičkou se snímací vložkou a na protilehlém konci vyvažovacím závažím.

Hlava přenosky (Headshell). Slouží k uchycení snímací vložky pomocí šroubků a dá se ve většině případů z raménka jednoduše sundat. Její součástí jsou přívodní drátky s fastony k připojení snímací vložky. U levných gramofonů je hlava pevnou součástí výlisku raménka přenosky a snímací vložka se do ní zasouvá.

Snímací vložka. Jejím úkolem je převést mechanický záznam zvuku na elektrický signál, který se dá zesílit zesilovačem.

U levných gramofonů jsou vložky krystalové nebo keramické podle typu měniče. Ten funguje na principu převodu mechanické energie na elektrickou přes piezoelektrický jev, který má průběh napětí na výstupu závislý na velikosti mechanické výchylky. Proto se tyto přenosky se nazývají také výchylkové. Snímací hrot u těchto vložek je převážně safírový, který nemá dlouhou životnost, u některých typů (RFT CS29) i diamantový s mnohem delší životností.

Kvalitnější gramofony používají vložky magnetodynamické. Jejich společným znakem je tzv. půlpalcové uchycení na dva šroubky a nízká svislá síla na hrot v rozmezí 1,5 - 2,5 gramu. Snímací hrot je vždy diamantový s dlouhou životností. Vložky se ještě dále dělí na typy s pohyblivým magnetem (MM - moving magnet), sem patří všechny vložky Tesla a jejich doporučované náhrady a vysoce kvalitní vložky s pohyblivou cívkou (MC - moving coil), které jsou cca o řád dražší a používají se hlavně v luxusních gramofonech.

Kloub přenosky. Jeho provedení určuje vlastnosti raménka. U kvalitních gramofonů ho tvoří jehlová nebo kuličková ložiska, u levných jen čepy. Čím menší je odpor tření v kloubu, tím se přenoska lehčeji pohybuje a šetří gramofonovou desku.

Závaží. Slouží k vyvážení přenosky a snímací vložky na předepsanou hodnotu svislé síly na hrot. U levných gramofonů jej nahrazuje tažná pružina.

Antiskating (kompenzace dostředivé síly) Přenoska má při snímání otáčející se desky snahu vlivem dostředivé síly cestovat ke středu desky, což může mít vliv na opotřebení drážky i kvalitu zvuku. U kvalitních přenosek s použitím magnetodynamických vložek s nízkou svislou silou na hrot, kde hrozí nebezpečí přeskoku drážky, se dostředivá síla kompenzuje působením síly v opačném směru. Provádí se to buď závažíčkem, pružinou, nebo magnetem. K nastavení lze použít speciální skleněné nebo vinylové desky bez drážek, když se antiskating nastaví tak, že přenoska zůstává na jednom místě otáčející se desky, tedy neposouvá se samovolně na začátek, ani na konec desky.